Chrám

Zpět

Ze života církevní obce před 2. světovou válkou

  • Sbor starších církevní obce. Uprostřed duchovní Čikl a předseda Fleischmann
  • Pěvecký sbor církevní obce. Uprostřed duchovní Čikl a sbormistr Šmíd
  • Pěvecká duchovní akademie v Chudobíně (1926), přerovští a chudobínští věřící
  • Děti přerovské církevní obce (1935)
  • Pěvecký sbor přerovské církevní obce (1932)
  • Představitelé církevní obce a hosté u příležitosti vysvěcení ikonostasu chrámu sv. Václava v Přerově (1933). Uprostřed biskup Gorazd a Čikl
  • Biskup Gorazd při svěcení ikonstasu chrámu sv. Václava v Přerově (2.4.1933)


Admin