Chrám

Průvodce chrámem sv. Cyrila a Metoděje v Přerově

Brožura

   Po generálních opravách svého chrámu vydala v roce 2002 Pravoslavná církevní obec v Přerově brožuru, v níž představuje veřejnosti význam tohoto chrámu, jeho historii a krásu. Brožura je rozdělena na několik kapitol. První kapitola popisuje budovu chrámu z architektonického hlediska s fotografiemi jejích nejdůležitějších částí. Následující dvě kapitoly popisují historii života dvou náboženských komunit v Přerově - židovské a pravoslavné. Zbytek brožury se věnuje náboženskému významu interiéru chrámu a jeho nejdůležitějším prvkům - ikonostasu a ikonám. Text přináší nejen krátké životopisy všech postav světců na ikonostase, ale i základní seznámení s náboženským významem fenoménu ikony. Závěr tvoří resumé ve třech jazycích. Autorem brožury je Mgr. Libor Raclavský a sazbu s grafikou vytvořila Eva Suchánková. Brožura je k dostání v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Přerově.

     Admin